Particulier gebruik

Alle foto’s in de bestelmap zijn uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik. Op alle door Pedro Sluiter gemaakte foto’s berust auteursrecht. Het is wettelijk gezien niet toegestaan deze foto’s te publiceren, verveelvoudigen of te kopiëren. Afdrukken en digitale bestanden zijn alleen bedoeld voor eigen privégebruik, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen met Pedro Sluiter.
U kunt betalen via iDEAL, via Paypal of creditcard. De digitale downloads (m.u.v het origineel) hebben een afmeting van 800×600 pixels zonder watermerk.