Historische kademuur blootgelegd

Tijdens de herstelwerkzaamheden van de kademuur aan de Thorbeckegracht hebben duikers een bijzondere vondst gedaan. Achter de bestaande kademuur, aangelegd rond 1910, is een eeuwenoude kademuur ontdekt. De historische kademuur is tussen 1800 en 1850 aangelegd en grotendeels nog intact. De stad Zwolle wordt omringt door 13 kilometer aan kademuren. Hiervan bestaat twee kilometer uit een gemetselde kademuur met een houten fundering op palen. Voor het onderhoud van de kademuren zet de gemeente speciale duikers in om de kwaliteit van de houten paalfundering onder water te kunnen monitoren en daar waar nodig te herstellen.

Achter de bestaande kademuur is een eeuwenoude kademuur ontdekt