Processie Maria Tenhemelopneming

Bij de basiliek van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming (Peperbus) aan de Ossenmarkt is het jaarlijkse hoogfeest Maria Tenhemelopneming gevierd. De viering werd vooraf gegaan met een processie rond de basiliek. Na afloop van de processie was er een eucharistieviering.